Mình vừa viết xong ứng dụng nghe nhạc. Ứng dụng đầu tiên có thể play ngầm video trên dòng Android.https://play.google.com/store/apps/d...d=com.miplayer


Đầu tiên liệt kê xem bạn đã nghe bài hát đó bao nhiêu lần.


Quét từ trái sang phải sẽ thấy các option.


Liệt kê tất cả các auido, liệt kê các audio theo artist, liệt kê các audio theo ablum, liệt kê các audio theo genre, liệt kê các folder chứa audio.


Liệt kê tất cả các video, liệt kê các folder chứa video.


Duyệt thư mục trong SDCard.


Liệt kê các playlist.


Tìm kiếm bài nhạc.


Tất cả các màn hình liệt kê trên khi bạn long click vào bât kỳ item nào sẽ hiện ra một menu với chức năng play, delete, select all, add to list.


Phần setting.


Màn hình play thông thường. Quét từ phải sang trái sẽ thấy danh sách các bài hát đang hát. Nếu không thích bài đó nữa thì long click vào danh sách.
Khi play video bạn có thể cho full screen. Khi full screen bạn có thể zoom, drag...


Cảm ơn các bạn nhiều.

Chủ đề tương tự: