Game 4096 - Phiên bản update của 2048, Siêu khó 2048

4096 - Supper 2048 Siêu Khó

★ 4096 - Updated Version of 2048
★ Phiên bản mới của game 2048, độ khó gấp đôi
★ Di chuyển các ô số để ghép thành số 4096 là người chiến thắng
★ Có xếp hạng Thế Giới
★ Ví dụ: 2+2=4 ; 4+4=8 .... 2048+2048=4096 You WIN
★ Miễn phí hoàn toàn, không SMS

Đã có trên Google Play: https://play.google.com/store/apps/d...mberpuzzle4096Đã có trên Google Play: https://play.google.com/store/apps/d...mberpuzzle4096

4096 - Supper 2048 Siêu Khó

Game 4096 - Phiên bản update của 2048, Siêu khó 2048


Chủ đề tương tự: