Ứng dụng quản lý file này tốt nhất và dễ sử dụng với các tính năng quản lý :
- Sao chép,di chuyển,xóa tập tin, thư mục
- Nén và giải nén tập tin
- Tìm kiếm file
- Xem chi tiết thông kê thư mục
- Hiện thumbnail ảnh


Các bạn có thể tải ở đây :
https://play.google.com/store/apps/d...hewing.manager

Chủ đề tương tự: