Phần mềm do mình tự làm.
- Hiện tại MITDictionary có các từ điển sau:

Anh - Việt
Việt - Anh
Pháp - Việt
Việt - Pháp
Đức - Việt
Việt - Đức
Nga - Việt
NaUy - Việt

- Hỗ trợ chức năng phát âm
- Hiển thị danh sách từ đề nghị khi gõ
- Lưu tối đa 15 từ đã tra
- Có thể chuyển đổi giao diện thể hiện với 6 ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Nga, Nauy, Việt Nam.

1.0.3
- Thêm chức năng hiển thị danh sách từ gợi ý khi nhập từ cần tra
- Tìm kiếm nhanh hơn với thuật toán tối ưu
1.0.2
- Cải thiện chức năng tìm kiếm
- Danh sách từ đã tra chỉ hiển thị những từ khác nhau
1.0.1
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
1.0.0
- Lần đầu xuất bản

Bạn có thể tải về tại link dưới đây:Một số hình ảnh của MITDictionary:


Bạn có thể tải về tại link dưới đây:


Chủ đề tương tự: