Bạn muốn chia sẻ nhiều ảnh một lúc cho bạn bè và người thân một cách nhanh nhất và tiết kiệm đường truyền 3G.

Pic Resizer Lite sẽ giúp bạn giảm độ lớn của ảnh trước khi gửi đi, giúp bạn chia sẻ nhanh hơn tới 20 lần.

- Giảm độ phân giải 5 photo một lúc với bản miễn phí.

- Chọn ảnh để giảm độ lớn từ Pic Resiser Lite rất dễ dàng.

- Khả năng giảm cỡ ảnh từ chương trình Gallery Android

- Gửi qua Gmail, Facebook, Twitter hoặc Dropbox nhanh chóng.

Trên play store
https://play.google.com/store/apps/d...picresizerlitehttps://play.google.com/store/apps/d...picresizerlite

Chủ đề tương tự: