Backup Your Instagram Photos
Giúp bạn lấy và lưu trữ tất cả ảnh trên Instagram một cách dễ dàng và đơn giản nhất.
Đây mới chỉ là bản Alpha nên mọi thứ vẫn đang được giữ ở mức đơn giản nhất có thể và mục đích chính của app này khi ra đời là thử cảm giác publish app lên Google Play xem nó thế nào! (Và nhận ra 1 trong những lý do để Google Play có nhiều app như vậy là: không kiểm duyệt gì cả, published ngay lập tức!! )


Link đây: https://play.google.com/store/apps/d...stagram.photos
QRCode đây:

Chủ đề tương tự: