Camera WiFi LiveStream v1.2.1 : giúp người dùng chia sẽ các hình ảnh được quay theo thời gian thực từ camera của điện thoại của mình thông qua sống WIfi và bạn bè của bạn có thể xem thông qua trình duyệt web.

Link: http://depositfiles.com/files/sqa7m7tac


Chủ đề tương tự: