Phần mềm SMS Backup dành cho Android, phiên bản 1.1.1
Công ty : Christoph Studer
Giá : Miễn phí
Phiên bản : 1.1.1
Dung lượng : 223 - KB
Nội dung: SMS Backup: ứng dụng cho phép backup 1 cách tự động các tin nhắn SMS vào hộp thư Gmail của người dùng. Chú ý, người dùng cần bật tính năng IMAP trong hộp thư Gmail của mình đế chương trình kết nối.

Icon :

Barcode :

Link Android Market: market://details?id=tv.studer.smssync

Link chi tiết : http://www.droidviet.com/apps.php?id=111

More...