Hình nền động bé gấu trúc dễ thương đây. Phiên bản mới hỗ trợ nhiều kích thướt màn hình.

Link: 12pc.apk
Pass download: droidviet.com

Chủ đề tương tự: