[break]


LauncherPro Plus v0.8.6 beta: bộ giao diện giới Sense của HTC với phiên bản Beta mới hỗ trợ Android 2.0 đến 2.3.

- Super-smooth scrolling
- Animated screen previews (like Exposé or HTC Sense)
- Up to 7 home screens
- App drawer (2D and 3D!) with a fly-in effect and smooth scrolling
- Scrollable shortcut dock
Link: LP086.apk
Pass download: droidviet.com


Chủ đề tương tự: