Đây là bộ hình nền của chiếc di động ROM Cyanogen Mod.
Thông tin :

  • Số lượng : 47
  • Kích thướt : 960x800 pixel
  • Dung lượng : 7.57 MB .

Link tải : res.rar

Chủ đề tương tự: