Chủ đề này là dành cho XHDPI ONLY!

Sửa chữa 42% Pin Cổ Biểu tượng
cố định TabUI
Sửa chữa nhỏ CM mối Tỷ lệ phần trăm pin Biểu tượng
Sửa chữa các vấn đề nền tối trên Gmail App
Thông báo sửa chữa biểu tượng nhỏ trên Statusbar
Sửa chữa đồng hồ Chữ Nhỏ
Ứng dụng mới gần đây Biểu tượng
Mặc định hình nền
Loại bỏ một số biểu tượng
Cải tiến nhỏ về thông báo kéo xuống
Yêu cầu Android O / S: 4.0 +
Hình ảnh minh hoạ :


Download : 4.8Mb APKChủ đề tương tự: