Live Wallpaper hình sóng tốt nhất đầu năm 2012.
Nó có tính năng đầy màu sắc và đồ họa mịn thời gian thực tuyệt vời.
Live Wallpaper hoàn toàn tùy biến với hơn 4.000.000 biến thể .

Các tính năng:

  • 7 phong cách khác nhau sóng
  • 11 màu sắc chương trình (bao gồm cả một chủ đề Google và thay đổi màu ngẫu nhiên)
  • Chất lượng hình ảnh tự do điều chỉnh, khung hình mỗi giây, tốc độ và nhiều hơn nữa
  • Tối ưu hóa cao renderer và thực hiện trơn tru
  • Màu nền tùy chỉnh
  • cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh trên các thiết lập cao hơn
  • Chế độ hòa trộn mới (sử dụng cho nền sáng)
  • Thiết lập tiêu chuẩn cho khung hình là 30 giờ

Chú ý: Trong trường hợp của các vấn đề xin vui lòng gỡ bỏ phiên bản cũ của làn sóng đầu tiên
Yêu cầu Android O / S: 2.1 +
Hình ảnh minh họa :Download : 1.1Mb APKChủ đề tương tự: