Chào mừng bạn đến theme AlloyUI, một chủ đề với sự Lựa chọn hết hợp màu kim loại của các nút, thanh trượt, hộp kiểm tra và nhiều hơn nữa.

Hỗ trợ màn hình DPI: [XHDPI] [HDPI] [MDPI] [ldpi] [Tablet / Phablet giao diện người dùng]
Yêu cầu Android O / S: 2.3 +


Download : 16Mb APKChủ đề tương tự: