Hôm qua đã giới thiệu cho các bạn boot amimation của Motorola Droid 2 R2-D2. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến các bạn thêm bộ live wallpaper của chiếc điện thoại này. Việc cài đặt cũng hết sức đơn giản như việc cài những phần mềm *.apk.

Chú ý : Những bạn này xem phim Star Wars rồi cũng biết và những live wallpaper làm với hiệu ứng và âm thanh hơi không phù hợp cho những bạn yếu tim.Link tải cả 4 bộ : http://www.megaupload.com/?d=NAQLZB3V

Tham khảo : MyDroidWorld


Chủ đề tương tự: