Requirements: Android 2.1 and up

nơi chứa DATA:

sdcard/gameloft/games/

GIẢI NÉN, ĐỂ THƯ MỤC Avatar VÀO THƯ MỤC games

Password: blackcatt12

MediaFire

http://adf.ly/4XqOg APK


http://adf.ly/4XqOh


http://adf.ly/4XqOi


http://adf.ly/4XqOj


http://adf.ly/4XqOk


http://adf.ly/4XqOl
Filesonic

Download Avatar 3.3.3.rar for free on Filesonic.com
Download Avatar_blackcatt12.part01.rar for free on Filesonic.com
Download Avatar_blackcatt12.part02.rar for free on Filesonic.com
Download Avatar_blackcatt12.part03.rar for free on Filesonic.com
Download Avatar_blackcatt12.part04.rar for free on Filesonic.com
Download Avatar_blackcatt12.part05.rar for free on Filesonic.com

Chủ đề tương tự: