Requirements: Android 2.2+


Giới thiệu :


Nhiệm vụ của bạn là phải cứu anh chàng người que khỏi những kẻ thù bằng cách đoán đúng từ ẩn. Một lần đoán sai đồng nghĩa với việc anh bạn người que của chúng ta tiến gần đến chỗ chết hơn.


FEATURES :


★ Cách chơi mới lạ, khác với game "Treo cổ đoán chữ" thông thường
★ Game đốt thời gian khá tốt


Screenshot :

Link
Chủ đề tương tự: