Snappy Dragons v1.0.1
Yêu cầu: Android 1.6 và lên
Tổng quan: Chơi 1 trong 4 con rồng, và cứu những đứa trẻ của bạn bị bắt trong lồng bởi tên phù thủy độc ác.


Sử dụng 1 trong 4 con rồng có sẵn, và và cứu những đứa trẻ của bạn bị bắt trong lồng bởi tên phù thủy độc ác.
Ném quả cầu lửa vào bọn chúng, nhưng phải cẩn thận không để ném trúng những đứa trẻ của bạn!
Du lịch 4 thế giới đầy màu sắc của SNAPPY DRAGONS với hơn 80 cấp độ thú vị và 3 chế độ chơi khác nhau!


Các tính năng:
- Một cuộc hành trình trong 4 thế giới rất độc đáo
- Chơi hơn 80 cấp độ
- Sử dụng 1 trong 4 con rồng với những khả năng đặc biệt
- Phá hủy các thế giới và tìm thấy con đường bí mật


Link download mediafire

Chủ đề tương tự: