Requirements: Android 1.6+

Video giới thiệu game

Angry Wife on the FreshAppShow - Android App Reviews - YouTube
Nhiệm vụ của bạn là ném thật nhiều chiếc dĩa vào mặt ông chồng khó ưa, vì bạn phải vào vai một bx rất ư là khó chịu

Mediafire 2.2 Mb

Chủ đề tương tự: