Current Version:1.3.3
Requires Android:2.3 and up
Size:19MB

XHD version – Gingerbread (2.3+), Tegra 2 and [COLOR=blue !important][COLOR=blue ! important]Xperia [COLOR=blue ! important]PLAY[/COLOR][/COLOR][/COLOR] optimized

GPU: Tegra 2 và tối ưu cho Xperia

Thỏa sức bắn xả trên điện thoại với game Aftermath phiên bản mới nhất

DOWNLOAD HERE


Chủ đề tương tự: