Hi mọi người!
Đây là game mà nhóm mình tự phát triển. Mọi người down về test thử ha ^^. Funny game. Five Levels. Free!!!!

Link down game trên Android Market: Kingfisher

Thanks all,