Bạn là 1 pháp sư trẻ đag bảo vệ thế giới khỏi những con quái vật xâm lượt ?
Game có nhiều phép thuật để bạn sử dụng
19 cấp độ chơi
12 quái vật
........còn nhiều lắm
Game đòi hỏi điện thoại phải cấu hình tương đối nhé
Xem thêm thông tin
download
copy dán vào IDM , host VN nên down max speed

Chủ đề tương tự: