Game này bạn chỉ cần tìm những điểm khác nhau giữa 2 tấm ảnh là xong :D tuy đơn giản mà tìm lòi con mắt >
Xem thêm thông tin
download


Chủ đề tương tự: