1 game giải trí rất vui , bạn chỉ cần khoanh vùng để bắt chúng là đc , nhìn hình cho dễ hiểu nhé

download , pass : verylove