Android 2.0+Bạn sẽ quản lý 1 băng đảng Mafia đi chiếm các khu phố gần đó để có tiền thu nạp thêm vài đàn em :D , trang bị súng , máu hay súng phụ để mỗi trận chiến khỏi phải yếu thế :D
1 game rất hay
Xem thêm thông tin
download , pass : verylove
SD : Android/data/com.glu.android.brawler


Chủ đề tương tự: