Đây là bộ game Gameloft HD cho chiếc điện thoại Samsung SGH-i997 Infuse 4G. Chỉ 1 file APK duy nhất mà bạn sẽ cài vào hết tất cả các game của hãng GameLoft dành cho chiếc điện thoại Infuse 4G của mình.

Sau khi cài xong thì bạn hãy hết nối mạng Wifi để tải về gói Data thích hợp cho máy.

Link: UNO_HD_Samsung_SGHi997_Infuse_4G_android_v1.0.2_Cr acked_Twingo.apk

Chủ đề tương tự: