Android 2.1++
Thật sự zombi đổ bộ lên android nhiều khủng khiếp @@ , game này cũng như trên IP :D


Vài chi tiết trong game :
Zombi cực kỳ dễ thương )
Giết zombi bằng nhiều cách
Hơn 75 cấp độ
12 thành phố nổi tiếng
16 loại vũ khí thường
12 vũ khí mạnh
.....................
download ỡ MF , pass : verylove


Chủ đề tương tự: