Android 2.1++
thêm 1 game mô phỏng xây dựng nữa cho các bạn chơi , dạo này lắm game dạng này quá , thích thì thích thật , chơi onl nhiều tiện ích hơn nhưng mình vẫn thích chơi off hơn :D
Cách chơi vẫn là xây dựng , trang trí mua bán trao đổi , onl thì tất nhiên hay hơn off chỗ trao đổi rồi . Khác nhau giữa các game chỉ là đồ hoạ thôi , các bạn chơi tìm hiểu nhé


Xem thêm ỡ market
download host VN , sướng hơn MF nhiều


Chủ đề tương tự: