Android 1.5+
Xây dựng 1 thành phố hoàn chỉnh với những ngôi nhà , các doanh nghiệp , các toà nhà cộng đồng hay thậm chí là những toà nhà chọc trời để tăng dân số và thu nhập của bạn . Thu hút các nhà đầu tư hay khách du lịch với hệ thống sân bay @@ . Cạnh tranh với thành phố lớn như NY , Moscow hay Tokyo )
Xem thêm ỡ market
download ỡ MF
pass : verylove

Chủ đề tương tự: