Android 2.2-2.3
Bạn là Fan của game chiến thuật ? Mà lại thích seri film " Cưới biển vùng Cà-ri-bê " :D

Bạn sẽ điều khiển 1 đoàn tàu để đi chiến đấu , mua bán hàng hoá trên đảo để kiếm tiền đầu tư thêm cho đội quân tàu biển của mình , nếu ko đủ tiền mua bạn có thể nâng cấp con tàu đang có của mình......
1 game chiến thuật trên biển rất hay
Tham gia cuộc phưu lưu triển biển này gồm
17 loại tàu khác nhau
21 hòn đảo
Cả trăm trận chiến
Xem thêm ỡ market
download
dành cho ai dùng ARMv6 :


Chủ đề tương tự: