Android 1.6+
Thêm 1 tựa game xây dựng nữa cho các bạn chơi nè
Tạo 1 thị trấn theo phong cách riêng của bạn , sản xuất hàng hoá , thương mại , dịch vụ....để thị trấn trở nên phát triển hơn

xem thêm ỡ market
download ỡ MF
pass : verylove

Chủ đề tương tự: