Android 1.6++
Game này tựa tựa game đánh bóng bàn hay game hất mấy cái miếng nhựa qua lại trong siêu thị :D
Game đòi hỏi bạn phải đánh thật nhanh , tốc độ là điều quan trọng của game này
Phiên bản đầy đủ với nhiều tính năng bổ sung
Xem thông tin


Chủ đề tương tự: