Android 2.0+
Thêm 1 thể loại game chạy để vượt qua các quái vật , 1 dạng game gây nghiện nhất trong android hiện nay . Mục tiêu của bạn là giết hết quái vật cản đường khi bạn đag chạy , chạy càng xa càng tốt :D
xem thêm ỡ market


Chủ đề tương tự: