Android 1.6+
Tên TV của game này là Chúa Nhẫn nè , 1 game rất hay theo phong cách rất đc ưa chuộng hiện nay là train lv , trang bị item. Game có 3sv và trong đó có 1sv là của toàn người Việt mình chơi

download


Chủ đề tương tự: