Thêm thể loại bắn giết zombi :D , đi cảnh cứ như game contra hồi xưa vậy @-)
Hổ trợ Android 2.0++
xem thêm ỡ market
download


Chủ đề tương tự: