Game này thì ko còn lạ gì rồi , bản update này gồm có
Thêm 1 số toà nhà và sự kiện
Hổ trợ thêm 1 số tiện ích khi onl trong game
xem thêm ỡ market
download


Chủ đề tương tự: