Android 2.1+
Có nhiều chế độ chơi như bạn nói chuyện với ng` đẹp , hoặc là sưu tầm mình có bao nhiêu lá thư " tình " :D và sau khi các bạn hoàn thành thì có thể truy cập xem hình những ng` đẹp =P~
Có hơn 400 ảnh và hơn 150 câu nói thoại cho các bạn
- Có hơn 400 ảnh khác nhau
- Có tới 150 jọng nói đủ kiểu @-)
- Mỗi cô có 1 cá tính riêng
.........còn lại các bạn nghiên cứu nha :D


xem thêm ỡ market
download


Chủ đề tương tự: