Android 1.6+
Game thể loại xây dựng làng đầu tranh chống lại đế chế Pháp khi bị nhà Vua đàn áp , đòi hỏi bạn phải có chiến lượt riêng cho mình . 1 game dàn trận rất hay

xem thêm ỡ market
download