Android 2.1 +
Thể loại bắn sâu này ko còn lạ gì với tất cả mọi ng` từ Pc-mobile nhé , từ cùi bắp cho đến hạng sang :D

Bản update này chiến tốt trên các android
xem thêm ỡ market
File apk
data chép vào /sdcard/Android/data/


Chủ đề tương tự: