Yêu cầu : 2.2+
Thể loại này điều khiển con panda chạy ăn mấy cây trúc , bắn mấy con vật cản đường cho đến khi về đích :D


download


Chủ đề tương tự: