ko còn lạ gì với game này và với hero này rồi :D
tham khảo tại market
link download
các máy đã test , android 2.2++ nhé
HTC Evo 3D
HTC EVO 4G
HTC Evo Shift
HTC INCREDIBLE
HTC Incredible 2
HTC Nexus One
Huawei 8800
Motorola Atrix
Motorola Droid Pro
Motorola Droid X
Motorola MB612 XPRT
Samsung Droid Charge
Samsung Epic 4G – Galaxy S
Samsung Galaxy S
Samsung i500 Fascinate/Mesmerize
Samsung i897 Galaxy S Captivate
Samsung I997 Infuse
Samsung MyTouch
Samsung T759
Samsung T959V – Galaxy S
SE Xperia Play


Chủ đề tương tự: