Không phải game mới nhưng những game này hổ trợ cho Sony Ericsson Xperia Play nhé
1 link down tất cả luôn nha , data bạn down = wifi hoặc dùng Glzip để down data trực tiếp từ GLlink down


Chủ đề tương tự: