Yêu cầu : android 2.2+Install apk,run the game,go to Option>SD Memory>Press to switch the icon turn green
Unrar the KrazyRain.rar,put KrazyRain folder to sdcard root
dowload ỡ 2 link nào cũng đc nhé
còn đây là file chép vào SD nhé


Chủ đề tương tự: