Jewellust v2.2.4: một trong các dạng game xếp kim cương nhưng người chơi phải làm nhiệm vụ chớ không đơn thuần là chỉ xếp kim cương trùng loại với nhau.

Link: j224.apk
Pass download: droidviet.com

Chủ đề tương tự: