Crystallight Defense v2.6.3: một trong những dạng game kim cương nhưng tính hành động của game cao hơn so với các game xếp kim cương khác.

Link: c263.apk
Pass download: droidviet.com

Chủ đề tương tự: