Đây là trò chơi phòng ngự khỏi bị quái vật tấn công. Đãm bảo không hay không nghĩ post luôn đây. Android 1.6 + nhé.


Link: Download Swamp_Defense_v1.12_Cracked_Twingo.apk from Mirrorcreator - Upload files to multiple file sharing sites


Chủ đề tương tự: