Bạn nào từng chơi game này trên Windows chắc đang mê típ lên vì First Flight v1.0.4 đã có phiên bản dành cho Android. Hãy là người điều hành sân bay nào !!! Game có 8 độ khóa và 48 cấp độ sẽ làm bạn chơi hoài không biến chán nè.

Pack your bags for a trip through the skies in Airport Mania! Travel through 8 amusing airports while you land a variety of planes, purchase upgrades, and avoid delays. With unique challenges, whimsical characters, and fun that will put a smile on your face, Airport Mania is one flight you can’t miss! *********************
* 8 distinctly different Airports!
* Whimsical Graphics and Music!
* Awards to Challenge your skills!
* 48 Unique Levels!
* Secret Paper planes mode!
* Automatically saves as you play!
*********************
What’s New:
Changes the behavior of selectd planes when the Helicopter is tapped
Link: 117am.apk
Pass download: droidviet.com

Chủ đề tương tự: