Cuối cùng thì phiên bản trò chơi Angry Birds Rio cũng bắt đầu nâng cấp phiên bản mới với cấp độ chơi Beach Volley trên kho ứng dụng Amazon. Tuy nhiên, phiên bản miễn phí dành cho người dùng trên Android Market vẫn chưa thấy cập nhật vào thời điểm này nhưng nhìn chung thì chắc khoản vài ngày nữa người dùng có thể tải từ kho ứng dụng này.Chủ đề tương tự: