The Sims 3 HD v0.0.49: đã có mặt trên Android rồi đây. Hỗ trợ Android 1.6 trở lên. Nhưng nói trước các bạn nào chời game này trên máy tính đã biết, đồ họa đẹp nhưng nặng lắm. Máy bộ xử lý 1GHz hã chơi nhé.


Link: Sims.zip
Pass download: droidviet.com


Chủ đề tương tự: