Nhìn hình chắc các bạn cũng biết cách chơi rồi nhé. Chỉ việc xếp những bi trò cùng màu là có điểm.

Link: smileypops.apk
Pass download: droidviet.com


Chủ đề tương tự: